Uczestnicy

Uczestnicy projektu

W projekcie biorą udział następujące gimnazja z terenu Miasta Łuków:

 • - Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie ul. Cieszkowizna 13
 • - Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie ul. Konarskiego 3
 • Uczestnikami zajęć są uczniowie klas I - III wyżej wymienionych szkół wyłonieni w drodze rekrutacji.


   
   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki