Realizacja

Realizacja zadań

Gimnazjum Nr 2

  • Gimnazjum Nr 2

  • Gimnazjum Nr 3

  • Gimnazjum Nr 3

  •  
     

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki