Kontakt

Realizator projektu systemowego:

Miasto Łuków

Wydział Edukacji

ul. Piłsudskiego 17

tel. 25 798 30 08

www.lukow.pl
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki