Działania

Działania

W ramach projektu w Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 będą zrealizowane następujące zajęcia dodatkowe:

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 • zajęcia z języka angielskiego dla klas I - III – 640 godzin
 • zajęcia z matematyki dla klas I - II – 160 godzin
 • zajęcia z fizyki dla klas I - II – 160 godzin
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

 • zajęcia z języka angielskiego dla klas I - III – 800 godzin
 • zajęcia z fizyki dla klas I - III – 160 godzin
 • zajęcia z chemii dla klas I - III – 200 godzin
 • zajęcia z biologii dla klas I - III – 200 godzin
 • zajęcia z geografii dla klas I - III – 120 godzin
 • zajęcia z matematyki dla klas III – 1 360 godzin

  Łączna ilość godzin przewidzianych do realizacji – 3 800 godzin

 • W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt przeznaczony zaplanowanych zajęć dodatkowych w tym pracownia językowa i tablice interaktywne. Na ten cel przeznaczono kwotę 60 000 zł.


   
   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki