Cele

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzbogacanie istniejących programów rozwojowych Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 poprzez wprowadzenie nowych elementów nauczania ukierunkowanych na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

 • - wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem angielskim i poprawa sprawności komunikacji,
 • - umożliwienie poprawy wyników nauczania z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
 • - podniesienie umiejętności skutecznego posługiwania się językiem angielskim w praktyce,
 • - zwiększenie zainteresowania wśród uczniów naukami ścisłymi,
 • - umożliwienie podniesienia kompetencji kluczowych z matematyki u wszystkich uczniów klas III gimnazjów.

 •  
   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki